You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Rendelj online, vagy hívj +36 20 287 4324

ÁSZF

A Szerződési Feltételek alapfogalmai

A Szolgáltató adatai

Webáruház neve:HQToner webáruház
Üzemeltető neve:HQNet Kft.
Székhely címe:1033 Budapest, Kiscsikós köz 5.
Telephely címe:1033 Budapest, Kiscsikós köz 5.
Adószám:22668569-2-41
Cégjegyzék száma:Cg. 01-09-938219
Bankszámla szám:CIB Bank 10700392-22600608-51100005

Üzlet címe: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 5. Nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 10 – 18 óráig
Telefon: 06-20-287-4324, E-mail: rendeles@hqtoner.hu, Webáruház: www.hqtoner.hu

Szerződő felek

Vásárló: Aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Szolgáltató: HQNet Kft., amely a www.hqtoner.hu webáruházat üzemelteti és ezen keresztül csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

Szállító: A szolgáltató által megbízott, vele szerződéses jogviszonyban álló szállítmányozó cég.

Webáruház szerződési feltételek célja, közzététele és hatálya

Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) - jogszabályi kötelezettségén túl - azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsola-tos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással ösz-szefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános fel-tételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó min-denkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendel-kezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a Webáruház honlapján hozza nyilvánosságra és annak esetleges módosítását is ott teszi közzé, ezzel tájékoztatja a Webáruház vásárlóit, látogatóit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítások a közzétételkor lépnek hatályba. A Webáruházban való megrendelés feltétele az ÁSZF a Vásárló által történő elfogadása.

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF akkor lép hatályba a Vásárlóra vonatkozóan, amikor a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Webáruház-szolgáltatás

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Szolgáltató az Európai Unió területéről minden természetes és jogi személytől elfogad megrendeléseket, azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett és magyar forint pénznemben adott megrendeléseket tekint érvényesnek.

A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

Vásárló által a webáruházban leadott megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan e-mail útján visszaigazolja Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek mennyiségét és tételes listáját, a termékek árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget és a választott fizetési módot. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, és csak tájékoztatási célokat szolgál. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással nem jön létre érvényes szerződés a Szolgáltató és Vásárló között. Szolgáltató esetleges készlethiányról, a beszerzési ár vagy a szállítási idő változásáról minden esetben értesítő a Vásárlót, aki visszavonhatja vagy módosíthatja a megrendelést, illetve elállhat a vásárlástól. Felek között szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató Vásárló megrendelését e-mail üzenet formájában elfogadja, egyúttal tájékoztatja a Vásárlót az átvétel vagy a kiszállítás várható időpontjáról. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Amennyiben Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé e-mailben vagy telefonon a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, akkor ezen adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse, és a megrendelést törölje. Vásárló a megrendelést annak elküldése után a Webáruházban elektronikusan már nem tudja törölni. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Fizetési módok és feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét az alábbi módokon egyenlítheti ki.

Készpénzben: személyes átvétel esetén üzletünkben, kiszállítás esetén a futárnál, vagy a csomagponton kell a csomag ellenértékét készpénzben fizetni.

Előreutalással: a megrendelés beérkezését követően 24 órán belül megküldjük a számlát, amennyiben a termék raktáron van. Készlethiány esetén értesítjük a Vásárlót, számlát csak a termék raktárunkban történő beérkezését követőn küldünk. A megrendelés ellenértékét a számlán szereplő bankszámlára kell átutalással teljesíteni. A csomagot legkésőbb az összeg bankszámlára történő jóváírását követő munkanapon adjuk át a Szállítónak. Személyes átvétel esetén az összeg beérkezéséről tájékoztatjuk a Vásárlót, az átvételhez szükséges a megrendelés másolata és/vagy a személyazonosság igazolása. Bankkártyával:Pénzügyi partnerünknél (CIB Bank) biztonságosan kifizetheti a vásárolt terméket a legelterjedtebb bank- és hitelkártyákkal. Készlethiányos termékek esetén a fizetés előtt kérjük, egyeztessen ügyfélszolgáltunkkal a beszerzés várható idejéről.

Szállítási módok és feltételek

Személyes átvétel: Üzletünkben a megrendelt termékek átvehetőek nyitvatartási időben. Személyes átvételnél kérjük, minden esetben várják meg visszaigazolásunkat. A személyes átvétel ingyenes.

Futárszolgálat: A futárszolgálat raktáron levő termékeinket 13.00 óráig leadott rendelés esetén 1 munkanapon belül szállítja házhoz Magyarország teljes területére.

Szállító a készpénz átvételéről minden esetben elismervényt ad. A Szállító részteljesítést nem fogadhat el, Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Utánvétes fizetés esetén Vásárló a Szállítónak fizet, ez az összeg együttesen tartalmazza az áruk ellenértékét és a szállítási költséget. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll. Készlethiány esetén a szállítási határidő a megrendelt áruk raktárunkba beérkezését követő 2-3 munkanap. Előreutalás esetén - amely tartalmazza a szállítás díját is - a Vevő a szállítónak nem fizet. Amennyiben Szolgáltató a megrendelést a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül nem tudja teljesíteni, minden esetben telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a vállalható szállítási határidőt.

Kiszállítási díjak

A Webáruház Szállítás menüpontjában részletesen megtalálhatóak a kiszállítási módoknak megfelelő szállítási díjak. A kiszállítás díja a megrendelt termékek súlya alapján sávosan emelkedik. A kiszállítás pontos összegét a megrendelést visszaigazoló elektronikus levél is tartalmazza.

Nettó 50.000 Ft (bruttó 63 500 Ft) feletti vásárlás esetén ingyenes a kiszállítás

Sikertelen kézbesítés

Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezt követően Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli. Szolgáltató a kiszállított, de át nem vett megrendelések esetén jogosult a szállítási költség összegét Vásárlótól követelni, amennyiben sem Szállítónak, sem Szolgáltatónak felróható okokból vált sikertelenné a megrendelés kézbesítése. Amennyiben a megrendelő nem veszi át a csomagot és egy következő rendelést utánvéttel rendel meg, a Szolgáltató megtagadhatja ezt a szállítási formát és kérheti az előreutalást.

Eljárás sérült csomag esetén

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, erről a Szállítóval jegyzőkönyvet kell felvenni. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során a Szállító és a Vásárló közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

A Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Fogyasztónak a megrendelt termékek átvételét követően 14 naptári napon belül jogában áll a megrendeléstől elállni. Az elállás napjától számítva 14 naptári napon belül a megrendelt terméket a Szolgáltató részére vissza kell küldeni. Az elállásra vonatkozó igényt minden esetben írásban kell jelezni, vagy a weboldalon a Visszaküldés menüpont alatt kezdeményezni, a megadott határidőn belül. Az elállásról szóló kormányrendelet alapján készített tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája jelen ÁSZF 1 sz. melléklete A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában áll módunkban teljes értéken jóváírni. A vitás esetek elkerülése végett a viszszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszafizetni a vásárlónak.

Garanciális feltételek

Utángyártott és felújított kellékanyagokra Szolgáltató a törvényben előírt 1 éves garanciát vállal. A garancia feltétele a kazetta vagy tintapatron 50 %-os töltöttségi szintje, működőképes kellék esetén a kellékkel készített nyomatminta és Szolgáltató által elvégzett bevizsgálás. Szolgáltató által történő bevizsgálás során megállapított garanciális meghibásodás esetén a kellékanyag kicserélésre vagy javításra kerül. A garancia érvényét veszíti, ha a kellékanyagot szétszerelték, garanciacímkét eltávolították, vagy megsértették, bizonyíthatóan nem az előírt módon került tárolásra és felhasználásra, illetve nem rendeltetésszerűen használták. A weboldalon a tintapatronoknál feltüntetett lapkapacitás 5%-os lefedettség mellett érvényes, a tintapatronkapacitás mérésére vonatkozó ISO/IEC 24711 szabvány alapján. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Eredeti kellékanyagok

Eredeti termékekre minden esetben a gyártó által meghatározott garanciális és jótállási feltételek érvényesek. Szolgáltató eredeti kelléket kizárólag saját eredeti dobozában vesz át garanciális ügyintézésre. Vásárló a hibás kellékanyagot a gyártó által erre feljogosított, vagy kijelölt hivatalos márkaszervizeinek egyikében köteles bevizsgáltatni. Szolgáltató a bevizsgálás eredményéről kapott jegyzőkönyv, vagy igazolás ellenében tudja megkezdeni a garanciális folyamatot. A weboldalon a tintapatronoknál feltüntetett lapkapacitás 5%-os lefedettség mellett érvényes a tintapatronkapacitás mérésére vonatkozó ISO/IEC 24711 szabvány alapján. Az eredeti HP kellékanyagokra a garanciális folyamat részletes leírása az alábbi oldalon található: http://h40089.www4.hp.com/nyomtatok_kepfeldolgozas/kellekanyagok/garancialisproc.htm

Adatvédelmi Nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról az azonosításához szükséges adatokat – Név/Cégnév, cégjegyzék szám, adószám, a Cég kapcsolattartójának neve, Szállítási cím, Elektronikus levelezési cím, Elérhetőségi telefonszáma, Választhatóan megadható adatokat - Egyéb közlendő - Számlázási név - Számlázási cím. A megrendelések kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére - Vásárló neve, a teljes Szállítási cím, Egyéb közlendő (ha az lehetséges átvételi időpontokra vonatkozik), a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), Vásárló telefonszáma és egyéb elérhetősége. Szállító, illetve Megbízottja, továbbá Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.